Chương trình ưu đã đặc biệt của Smart Train dành cho người học chương trình ACCA và học bổng dành riêng cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý

Chương trình ưu đã đặc biệt của Smart Train dành cho chương trình ACCA là học bổng của Smart Train dành cho người học ACCA và học bổng của Smart Train dành riêng cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý 50% nữa. Số tiền học trên được trừ tiếp 50% cho sinh viên có xác nhận Khoa 

Bạn cần hỗ trợ?