Nội dung chương trình kiến tập hè 2019

Chương trình kiến tập là một hình thức học qua thực hành, giúp sinh viên áp dụng kiến thức, lý thuyết có được trên ghế nhà trường vào thực tế và phát triển kỹ năng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đối tượng chủ yếu của chương trình thực tập là các sinh viên năm ba, chương trình thường diễn ra vào mùa hè là thời điểm sinh viên được nghỉ không phải đi học.

Với mục đích đào tạo kiến thức thực tiễn, trang bị kỹ năng chuyên môn để sinh viên tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp, chương trình “Kiến tập hè 2019” của Khoa Kinh tế và Quản lý là một học phần tự chọn trong chương trình đào tạo. Ngoài ra chương trình cũng giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế tại nhiều doanh nghiệp lớn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chương trình “Kiến tập hè 2019”, Khoa Kinh tế và Quản lý đã thực hiện giới thiệu sinh viên năm 3(Khóa D11) với các đối tác của Khoa trong thời gian hè năm 2019. Gần 100 sinh viên năm 3 ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Quản trị du lịch khách sạn đã được lựa chọn để thực tập tại các công ty như Actax, VHR, Vietnambanker,…..

Đây chính là cơ hội cho sinh viên lĩnh hội được những kĩ năng mềm; tính tự lập để phục vụ cho kỳ thực hành môn học và thực tập tốt nghiệp vào năm tới. Tham gia chương trình sinh viên có cơ hội phát triển mạnh mẽ kỹ năng nghề nghiệp thông qua trải nghiệm thực tế tại các đối tác doanh nghiệp của Khoa. Bên cạnh đó những sinh viên ưu tú sẽ có cơ hội việc làm luôn ngay trong chương trình kiến tập hè.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?