Nghiên cứu sinh Lê Quỳnh Anh bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp nhà trường

Ngày thứ 6 - 21/4/2023 tại Hội trường M, nghiên cứu sinh Lê Quỳnh Anh đã bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp nhà Trường Ngành: Quản trị kinh doanh, Mã số: 9340101 với đề tài "Kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam".

Trong suốt quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh Lê Quỳnh Anh đã được sự hướng dẫn và giúp đỡ của 2 nhà khoa học là:

   + PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

   + TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Điện lực

Xin chúc mừng Tân Tiến Sỹ Lê Quỳnh Anh

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?