Giới thiệu

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Khoa Kinh tế và Quản lý tiền thân là khoa Quản trị kinh doanh được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 2008, là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Điện Lực với các nhiệm vụ ban đầu là thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Quản trị kinh Doanh, Tài chính - ngân hàng, Kế Toán - kiểm Toán.

Khoa Kinh tế và Quản lý là khoa có lịch sử nhiều cung bậc nhất của trường Đại học Điện lực với một lần tách, một lần sáp nhập và một lần đổi tên. Từ ngày 01/01/2018, khoa Kinh tế và Quản lý đã chính thức được hình thành từ khoa Quản trị kinh doanh theo quyết định số 1818/QĐ-ĐHĐL của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Điện Lực. Việc thành lập khoa Kinh tế và Quản lý thể hiện định hướng phát triển của trường Đại học Điện lực trong giai đoạn tiếp theo đó là phát triển khoa Kinh tế và Quản lý toàn diện trên tất cả các mặt của lĩnh vực của Kinh tế và Quản lý.

Khoa Kinh tế và Quản lý hiện đang đào tạo 4 ngành (Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán) với 7 chuyên ngành (Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán & Kiểm soát và Kiểm toán) ở bậc đại học và 1 ngành ở bậc sau đại học (ngành quản trị kinh doanh ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ). Khoa Kinh tế và Quản lý hiện cũng đang đào tạo các chương trình chất lượng cao cho sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh. Ngoài ra, khoa Kinh tế và Quản lý có các chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành Kế toán và một số chương trình đào tạo liên thông lên trình độ đại học các ngành đào tạo của khoa.  Trong thời gian tới, khoa Kinh tế và Quản lý sẽ đào tạo thêm ngành Thương mại điện tử ở bậc đào tạo đại học và ngành Tài chính – Ngân hàng ở bậc đào tạo Thạc sĩ.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, khoa Kinh tế và Quản lý còn là một trong những đơn vị đi đầu của trường Đại học Điện lực về nghiên cứu khoa học. Các giảng viên của khoa Kinh tế và Quản lý đã thực hiện thành công nhiều đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở, cũng như đã đăng được nhiều công trình khoa học trên các tạp chí khoa học hàng đầu về lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam và Quốc tế. Nhằm đẩy mạnh kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, khoa Kinh tế và Quản lý đã chủ biên nhiều sách chuyên khảo và giáo trình phục vụ công tác đào tạo đại học.

Trong giai đoạn vừa qua, khoa Kinh tế và Quản lý cũng đã phát triển hoạt động hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với các đối tác trong và ngoài nước như Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Vương Quốc Anh (ACCA), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), công ty SmartTrain, công ty cổ phần MISA, đại học Busan (Hàn Quốc) …Đây là một tiền đề tốt để thúc đẩy sự phát triển khoa Kinh tế và Quản lý trong thời đại hội nhập quốc tế.

Khoa Kinh tế và Quản lý có lực lượng giảng viên mạnh kết hợp giữa các giảng viên có kinh nghiệm và các giảng viên trẻ. Các giảng viên của khoa đều được đào tạo từ các trường đại học lớn tại Việt Nam và trên thế giới và là động lực cho sự phát triển của khoa Kinh tế và Quản lý trong giai đoạn tiếp theo.

Bạn cần hỗ trợ?