Cơ cấu tổ chức

CÁC BỘ MÔN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó Trưởng Khoa : TS. Nguyễn Tố Tâm
 

STT Họ và tên Học hàm/ Học vị  
Bộ môn Quản trị Kinh doanh      
1 Nguyễn Thị Vân Anh ThS. Phó trưởng BM
2 Phạm Việt Bình ThS.  
3 Vũ Quốc Bình TS.  
4 Nguyễn Thị Thanh  Dần TS.  
5 Dương Văn Hùng ThS.  
6 Phan Duy Hùng ThS.  
7 Nguyễn Thu Hương ThS.  
8 Trương Thị Thu Hường ThS.  
9 Đàm Văn Khanh ThS.  
10 Nguyễn Thị Thanh Mai ThS.  
11 Nguyễn Văn Nam PGS.TS.  
12 Nguyễn Thị Việt Ngọc ThS.  
13 Nguyễn Thị Kim Thanh ThS.  
14 Cao Thị Phương Thủy ThS.  
15 Phan Ngọc Trâm ThS.  
16 Nguyễn Ngọc Trung ThS.  
17 Ngô Trọng Tuấn ThS.  
18 Vũ Hồng Tuấn ThS.  
19 Trần Thanh Tuấn TS.  
Bộ môn Quản lý Tài chính      
1 Nguyễn Quỳnh Anh ThS.  
2 Nguyễn Trung Hạnh ThS.  
3 Phạm Quốc Huân ThS.  
4 Lê Thị Mai Hương ThS.  
5 Đặng Quốc Hương ThS.  
6 Nguyễn Hồng Nhung ThS.  
7 Đinh Thị Minh Tâm ThS.  
8 Nguyễn Ngọc Thía ThS.  
9 Nguyễn Thị Thủy ThS.  
10 Nguyễn Thị Kiều Trang ThS.  
11 Lê Anh Tuấn PGS.TS. Phụ trách BM
Bộ môn Kế toán - Kiểm toán      
1 Lê Quỳnh Anh ThS.  
2 Nguyễn Thị Kim Chi ThS.  
3 Phùng Thị Đoan TS.  
4 Nguyễn Ngọc Hiền ThS.  
5 Lê Thị Hòa PGS.TS  
6 Trần Thu Huyền ThS.  
7 Đinh Thị Lan ThS.  
8 Ngô Thị Thúy Ngân ThS.  
9 Nguyễn Đức Quang ThS.  
10 Nguyễn Tố Tâm TS. Phụ trách BM
Bạn cần hỗ trợ?