Cơ cấu tổ chức

CÁC BỘ MÔN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Phụ trách Khoa : TS. Nguyễn Tố Tâm

Thư ký Khoa: Ths. Vương Thị Hồng

STT  Họ và Tên  Học hàm/Học vị Chuyên Ngành Ghi chú
Bộ môn Kế toán - Kiểm Toán
1 Nguyễn Tố Tâm TS Kiểm toán Phụ trách bộ môn
2 Ngô Thị Thúy Ngân ThS Kiểm toán  
3 Nguyễn Đức Quang ThS Kiểm toán  
4 Nguyễn Thị Kiều Trang ThS Kiểm toán  
5 Phùng Thị Đoan TS Kiểm toán  
6 Vũ Thị Hường ThS Kiểm toán  
7 Đinh Thị Lan ThS Kế toán  
8 Nguyễn Thị Kim Chi ThS Kế toán  
9 Nguyễn Ngọc Hiền ThS Kế toán  
10 Trần Thu Huyền ThS Kế toán  
11 Lê Quỳnh Anh ThS Kế toán  
12 Trần Xuân Giao ThS Kế toán  
13 Bùi Nhất Giang ThS Kế toán  
14 Lê Thị Hòa PGS.TS Kế toán  
15 Nguyễn Thị Hiên ThS Kế toán  
Bộ môn Quản trị Kinh doanh
1 Lê Anh Tuấn PGS.TS QTKD  
2 Nguyễn Ngọc Thía TS QTKD  
3 Đàm Văn Khanh ThS QTKD  
4 Nguyễn Thị Vân Anh ThS QTKD Phụ trách bộ môn
5 Trương Thị Thu Hường ThS QTKD  
6 Nguyễn Thị Việt Ngọc ThS QTKD  
7 Nguyễn Thị Thanh Dần TS QTKD  
8 Phạm Việt Bình ThS QTKD  
9 Nguyễn Văn Nam PGS.TS QTKD  
10 Nguyễn Thị Kim Thanh ThS QTDLKS  
11 Ngô Trọng Tuấn ThS QTDLKS  
12 Vũ Hồng Tuấn ThS QTDLKS  
13 Nguyễn Thu Hương ThS QTDLKS  
14 Cao Thị Phương Thủy ThS QTDLKS  
15 Nguyễn Ngọc Trung ThS QTDLKS  
16 Nguyễn Bạch Nguyệt PGS.TS QTDLKS  
17 Nguyễn Trung Hạnh ThS TMĐT  
18 Dương Văn Hùng ThS TMĐT  
19 Phan Duy Hùng ThS TMĐT  
20 Vũ Quốc Bình TS TMĐT  
21 Phạm Thị Mai Quyên ThS TMĐT  
Bộ môn Tài chính Ngân hàng
1 Đinh Thị Minh Tâm ThS TCNH/TCDN  
2 Lê Thị Mai Hương ThS TCNH/TCDN  
3 Nguyễn Quỳnh Anh ThS TCNH/TCDN  
4 Nguyễn Hồng Nhung ThS TCNH/TCDN  
5 Trần Thanh Tuấn  TS TCNH/TCDN  
6 Nguyễn Thế Hùng TS TCNH/TCDN  
7 Nguyễn Thị Thủy ThS TCNH/NH  
8 Đặng Quốc Hương ThS TCNH/NH  
9 Phạm Quốc Huân ThS TCNH/NH  
10 Trần Đức Trung TS TCNH/NH  
Bạn cần hỗ trợ?