Hợp tác doanh nghiệp

   STT

         TÊN ĐỐI TÁC

                       THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC

1.

  HIỆP HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA

               

2.

  SMART TRAIN VIỆT NAM

  

3.

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

   

4.

  TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VIETSOURCING

   

5.

  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGUỒN LỰC TRẺ - ACTAX

            

6.

  CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM – VHR

          

7.

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHỦ TRỐT - KEYPERSON

 

8.

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN - CENSTAF

9.

  TRUNG TÂM TOEIC ACADEMY

 

Bạn cần hỗ trợ?