Hợp tác doanh nghiệp

   STT

         TÊN ĐỐI TÁC

                       THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC

1.

  HIỆP HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA

               

2.

  SMART TRAIN VIỆT NAM

  

3.

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

   

4.

  TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VIETSOURCING

   

5.

  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGUỒN LỰC TRẺ - ACTAX

            

6.

  CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM – VHR

          

7.

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHỦ TRỐT - KEYPERSON

 

8.

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN - CENSTAF

9.

  TRUNG TÂM TOEIC ACADEMY

 

        10.

 

   TẬP ĐOÀN FLC

     

 

        11.

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN TOP CV     

  

        12.

 

  VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM   

       13.

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN XIEM GROUP

 

   

 

       14.

 

  KHÁCH SẠN MELIA - HÀ NỘI

 

Bạn cần hỗ trợ?