Đại học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

1. Ngành Tài chính - Ngân hàng:
+ Chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính với 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng - Chi tiết chương trình download tại đây
+ Chương trình cử nhân tài chính doanh nghiệp chất lượng cao - Chi tiết chương trình download tại đây
 
2. Ngành Kế toán:
- Hệ đại học
    + Chương trình cử nhân chuyên ngành Kế toán với hai chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp,  Kế toán và Kiểm soát - Chi tiết chương trình download tại đây 
    + Chương trình cử nhân chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao - Chi tiết chương trình download tại đây
   
 
3. Ngành Kiểm toán 
 
4. Ngành Quản trị kinh Doanh
+ Chương trình cử nhân chuyên ngành quản trị doanh nghiệp và cử nhân quản trị khách sạn và du lịch - Chi tiết chương trình download tại đây 
+ Chương trình cử nhân quản trị doanh nghiệp chất lượng cao - Chi tiết chương trình download tại đây
 
5. Ngành Thương mại điện tử
 Chương trình cử nhân Thương mại điện tử - Chi tiết chương trình download tại đây 
 
6. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Chương trình cử nhân ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chi tiết chương trình download tại đây
Bạn cần hỗ trợ?