Đào tạo thạc sĩ

1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 8340101
- Thời gian đào tạo: 2 năm( 3 học kì và luận văn)

Chi tiết chương trình download tại đây 

2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
- Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính và Kiểm soát)

- Mã ngành: 8340201
- Thời gian đào tạo: 2 năm( 3 học kì và luận văn)

Chi tiết chương trình download tại đây 

Bạn cần hỗ trợ?