Nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hương bảo vệ thành công đề tài Tiến Sỹ cấp học viện

15h ngày thứ 4 - 17/5/2023 tại phòng 208, số 19 Ngõ Hàng Cháo là cơ sở đào tạo sau đại học của Học viện Tài chính, nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hương đã bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp Học viện với đề tài:”Phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”. Xin chúc mừng Tân Tiến Sỹ Lê Thị Mai Hương.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?