Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Hiền bảo vệ thành công đề tài Tiến Sỹ cấp học viện

15h ngày thứ 4 - 10/5/2023 tại phòng 208, số 19 Ngõ Hàng Cháo là cơ sở đào tạo sau đại học của Học viện Tài chính, nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Hiền đã bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp Học viện. Xin chúc mừng Tân Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Hiền

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?