Nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Hường bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp nhà trường

Ngày thứ 2 - 22/5/2023 tại Hội trường M, Trường Đại học Điện lực nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Hường đã bảo vệ thành công đề tài Tiến sỹ cấp nhà Trường Ngành: Quản trị kinh doanh, Mã số: 9340101 với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng đối với sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam".

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

 

 

Bạn cần hỗ trợ?