Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp bộ Công Thương do PGS.TS. Lê Anh Tuấn và nhóm NCKH Khoa KTQL thực hiện

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp 204, nhà B, trụ sở Bộ Công thương 54 Hai Bà Trưng. Hà Nội, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Công thương "Đánh giá các yếu tố tác động tới kết quả hoạt động đổi mới và đề xuất mô hình triển khai hoạt động đổi mới tại Tổng công ty Điện lực Miền Bắc - NPC" do PGS.TS. Lê Anh Tuấn và nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Kinh tế & Quản lý thực hiện

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài do GS.TS. Đặng Đình Đào – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm chủ tịch bao gồm các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Huy Công – Hội Điện lực, TS. Đào Văn Bình – Viện Khoa học Năng lượng, TS. Trịnh Thị Thanh Thủy – Viên nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương thuộc Bộ Công Thương, Ths. Hoàng Đăng Khoa – Vụ Năng lượng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh Nghiệp, KS. Lê Minh Ngọc - Phó trưởng ban kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Điện lực miền bắc, KS. Dương Khắc Hiển – Vụ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công thương

Tại buổi họp, Hội đồng đã nghe PGS.TS. Lê Anh Tuấn – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, các sản phẩm khoa học và kết quả thực hiện đề tài

Sau khi chủ nhiệm báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận và đánh giá cao kết quả mà nhóm nghiên cứu đạt được, đồng thời cho rằng bản báo cáo tổng kết có chất lượng chuyên môn tốt, làm nổi bật được kết quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của đề tài

Kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn tới Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài, Vụ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực đã quan tâm xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ để đề tài hoàn thành theo đúng tiến độ, và đạt được kết quả nghiên cứu đúng theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?