Chương trình "Chia tay giảng đường khoá D10 ngành kinh tế"

Thời gian: 18:00 - 7/6/2019(thứ 6)

Địa điểm: Sân cầu lông - Đại học Điện lực cơ sở 1

Bạn cần hỗ trợ?