Chuyến học tập và tham quan thực tế tại công ty cổ phần CP của sinh viên lớp D11QTDN

Ngày 17/9/2019, Khoa Kinh tế và Quản lý đã tổ chức chuyến học tập và tham quan thực tế tại Công ty cổ phần CP cho sinh viên lớp D11QTDN

Ban giám đốc Công ty cổ phần CP chào đón TS. Nguyễn Tố Tâm - Phụ trách Khoa cùng các thầy cô giáo và các sinh viên đến tham quan thực tế tại Doanh Nghiệp 

Ban giám đốc và cán bộ công ty hướng dẫn sinh viên học tập và tham quan thực tế dây chuyền sản xuất và giới thiệu các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp

TS. Nguyễn Tố Tâm  - Phụ trách Khoa Kinh tế và Quản lý cùng các thầy cô giáo và các bạn sinh viên lớp D11QTDN chụp ảnh lưu niệm cùng với Ban giám đốc Công ty

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ 

   

 
 

Bạn cần hỗ trợ?