Công ty Kiểm toán IAC Hà Nội tuyển dụng

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN​
– Thực hiện dịch vụ bảo đảm như kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân thủ, soát xét tài chính.​
– Thực hiện dịch vụ tư vấn thuế và kế toán theo sự phân công.​

Thời gian: ​
– Nhận hồ sơ: đến ngày 06/08/2020​
– Test: liên tục​
Đi làm ngay khi có kết quả​
​Chi tiết về thông tin tuyển dụng xem tại: https://iachanoi.com/…/tuyen-dung-tro-ly-kiem-toan-thang-7-…
​Nộp hồ sơ online tại đây: https://forms.gle/VjstV5UewvccQ19F6

Bạn cần hỗ trợ?