Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản Lý tham dự khóa học đào tạo chuyên sâu “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế CertIFR cho giảng viên các trường đại học” do VACPA và ACCA tổ chức (10-14/4/2023)

Từ 10/4-14/4/2023, các giảng viên khoa Kinh Tế và Quản Lý, trường Đại học Điện Lực đã tham gia khóa học đào tạo chuyên sâu Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế CertIFR cho giảng viên các trường đại học” do ACCA cùng với VACPA phối hợp thực hiện. Khoá học nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán Việt Nam có chất lượng cao, ngang tầm quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Hiện nay, chương trình đào tạo đã được tiếng Việt hóa và sinh viên các trường đại học có thể thi lấy chứng chỉ CertIFR hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Việc tham gia khoá học thể hiện cam kết liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng thực tế nghề nghiệp trong giảng dạy của giảng viên khoa Kinh Tế và Quản Lý, trường Đại học Điện Lực, sẵn sàng giúp sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?