Giới thiệu các ngành kinh tế tuyển sinh năm 2023 tại Đại học Điện lực

Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại Học Điện Lực, với hơn 14 năm thành lập và phát triển, thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Thương mại điện tử. Chiến lược giảng dạy và học tập của chúng tôi là: “Học tập chủ động, lấy người học làm trung tâm, kết hợp lý thuyết và thực hành thông qua các hoạt động dạy và học, kết nối doanh nghiệp trong đào tạo nhằm tăng cường tính thực tiễn của sinh viên, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển nghề nghiệp, ý thức học tập suốt đời”.

Trong những năm gần đây chương trình học tập khối ngành kinh tế tại Đại học Điện lực được hiệu chỉnh theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành, thời gian đi kiến tập và thực hành tại doanh nghiệp nhằm tăng cường kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên ngay trong quá trình đào tạo.

1. Ngành kế toán: với 2 chuyên ngành đào tạo Kế toán doanh nghiệp và Kế toán & kiểm soát.

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán tại Đại học Điện lực được đánh giá là một trong những điểm sáng trong các chương trình đào tạo kế toán hiện nay bởi chương trình giảng dạy khác biệt về tính thực hành cao và chú trọng kỹ năng nghề nghiệp với tính thực tiễn cao đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nayChuyên ngành Kế toán và kiểm soát đáp ứng được yêu cầu của cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu trong kiểm soát, tư vấn quản trị doanh nghiệp. Với quan điểm gắn học tập với thực hành thực tế, chương trình đào tạo kế toán của Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Điện lực luôn được xây dựng trên nền tảng gắn kết với doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp. Hệ thống network với doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp luôn được duy trì, tăng cường và mở rộng qua mỗi năm với các tổ chức lớn như Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), ICAEW, Công ty CP Misa, Công ty ACTax, Smart Train, ...

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp ngành kế toán sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác tại rất nhiều loại hình đơn vị khác nhau như  doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, ban quản lý dự án, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo...với các vị trí như: Chuyên viên tài chính kế toán, kế toán viên,  kế toán quản trị, nhân viên phân tích tài chính, kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán,  nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực kế toán – kiểm toán – kiểm soát hay giáo viên giảng dạy các môn học kế toán - kiểm toán tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

Chương trình định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành kế toán – kiểm toán

2. Ngành Tài chính – Ngân Hàng:  Chương trình cử nhân tài chính - ngân hàng bao gồm hai chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng

Chương trình cung cấp những kiến thức sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, như tài chính doanh nghiệp, dự án, quản trị các hoạt động của ngân hàng thương mại đầu tư…. Kiến thức về phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính, kiến thức về quản trị các hoạt động của doanh nghiệp, kiến thức về các hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng.

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác tại rất nhiều loại hình đơn vị khác nhau như  doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, ban quản lý dự án, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo...với các vị trí như: giao dịch viên, thủ quỹ chuyên viên tín dụng ngân hàng, chuyên viên kế toán và kiểm toán nội bộ, chuyên viên thanh toán quóc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại tệ, chuyên viên kinh doanh tiền tệ, chuyên viên quản lý tài sản và nguồn vốn, , chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên định giá tài sản, chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp, nghiên cứu viên thuộc các lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các viện nghiên cứu, giảng viên giảng dạy các ngành tài chính doanh nghiệp và ngân hàng

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng thăm quan trụ sở Ngân hàng Quốc tế - VIB

Chương trình “Định Hướng Nghề Nghiệp” cho sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng 

3. Ngành quản trị kinh doanh: với 2 chuyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị du lịch khách sạn trang bị cho sinh viên những kiến thức về:

Kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh: quản trị doanh nghiệp, quản trị du lịch khách sạn với các nghiệp vụ quan trọng như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý tác nghiệp, quản lý chất lượng…quản trị hoạt động lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện, lữ hành, kiến thức chính trị luật pháp về kinh tế và kinh doanh thương mại, các nguyên lý quản trị cơ bản, quy luật kinh tế, …

Cơ hội việc làm:  Tốt nghiệp chương trình cử nhân quản trị kinh doanh/quản trị du lịch khách sạn sinh viên có khả năng tự khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh, khách sạn và du lịch, quản lý/nhân viên ở vị trí bán hàng, marketing, nhân sự, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp, khách sạn và du lịch, trưởng phòng quản lý bộ phận như: phòng kinh doanh, phòng Marketing, phòng nhân sự…tại các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, quản lý/chuyên viên trong cơ quan cấp Bộ/ ngành và địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp

Chương trình “Định Hướng Nghề Nghiệp” cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh

4. Ngành kiểm toán: Trường Đại học Điện lực đã thực hiện đào tạo chuyên ngành kiểm toán từ năm 2014 và đã chính thức tuyển sinh ngành Kiểm toán từ năm 2019. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngành Kiểm toán đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đầu tư của nhà trường cũng như Khoa Kinh tế và Quản lý để đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao này. Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán của Khoa Kinh tế và quản lý - Trường Đại học Điện Lực đem đến điểm khác biệt về tính thực hành cao, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn với sự hỗ trợ từ các công ty kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), ACCA, ICAEW, …

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán, bạn có thể làm việc tại các Công ty Kiểm toán và Tư vấn về tài chính – kế toán, các bộ phận Kiểm toán Nội bộ tại các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Chứng khoán và các tổ chức kinh tế khác, các bộ phận kế toán tại các công ty kinh doanh trong nước hoặc công ty đa quốc gia..  Đã có những sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng vào làm việc trong những hãng kiểm toán lớn như KPMG, Mazars, VACO, CPA Việt Nam, ...

Khóa đào tạo “Đạo đức trong kiểm toán" với giảng viên là chị Nguyễn Thu Thủy – Kế toán trưởng công ty IBM Việt Nam

5. Ngành Thương mại Điện tử (Chuyên ngành kinh doanh thương mại trực tuyến): Chương trình cử nhân Thương mại Điện tử tại Khoa Kinh tế & Quản lý Đại học Điện lực là sự giao thoa giữa ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Chương trình cử nhân thương mại điện tử trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về: Kinh doanh dịch vụ mạng Internet, Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử, Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử,  Các hệ thống thanh toán điện tử,  Quản trị dự án thương mại điện tử, Marketing số, Kinh doanh thông minh (Business Intelligence)

Cơ hội nghề nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử của Khoa Kinh tế & Quản lý Trường Đại học Điện lực có thể khẳng định năng lực của mình tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước tại các bộ phận như: Phòng Marketing, Phòng nghiệp vụ kinh doanh, Phòng Kế hoạch tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh, thương mại; Công ty tin học, công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện các giải pháp công nghệ trong kinh doanh, thương mại; trường Đại học, viên nghiên cứu, trung tâm công nghệ, sở ban ngành liên quan đến công nghệ thông tin…

Các bạn sinh viên ngành thương mại điện tử thực tập tại VN Post

6. Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Chương trình cử nhân quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Điện lực cung cấp đầy đủ những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện, khách sạn, đồng thời rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho công việc đáp ứng nhu cầu làm việc thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài các kiến thức nền tảng, tổng quan và lý thuyết được trang bị trong nhà trường, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Điện Lực còn có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp làm việc, thực hành và thực tập tại các công ty du lịch, khách sạn lớn trên cả nước từ năm nhất của sinh viên Đại học.

Cơ hội việc làm

Với nền tảng về kiến thức tại trường cùng với việc được đào tạo các kỹ năng và trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, tập đoàn là đối tác của Trường đại học Điện Lực, các em có thể dễ dàng có những cơ hội việc làm tại các vị trí:  Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên, quản lý các bộ phận tại khách sạn; nhân viên, quản lý nhà hàng, nhân viên, quản lý, điều hành tour du lịch, tự khởi nghiệp mở nhà hàng hoặc khách sạn, tự khởi nghiệp mở công ty cung cấp dịch vụ du lịch và lữ hành, giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, khách sạn

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tham gia chương trình thực tập nhận thức 

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tham gia khóa đào tạo và nhận chứng chỉ tại FLC Quy Nhơn

Trong 5 năm gần đây theo báo cáo khảo sát việc làm đã được công bố thì tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế tại Đại học Điện lực luôn có tỷ lệ việc làm đạt 100% vào thời điểm phát bằng tốt nghiệp với mức lương trung bình đạt từ 9 – 15 triệu đồng. Đặc biệt Khoa kinh tế & Quản lý còn tự hào đã có những sinh viên khởi nghiệp thành công làm chủ doanh nghiệp hoặc làm cho các doanh nghiệp nước ngoài với thu nhập lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Kết quả từ báo cáo khảo sát việc làm trong những năm gần đây đã thể hiện kết quả của sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo nhà tường, thầy và trò Khoa Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Điện lực

Tùy theo năng lực, sở trường và mong muốn của bản thân và gia đình, mỗi học sinh và gia đình sẽ có những lựa chọn phù hợp nhất từ các ngành, chuyên ngành kinh tế đang được đào tạo tại Đại học Điện lực. Khoa Kinh tế & Quản lý hy vọng rằng những thông tin ngắn gọn trên đây là lời giới thiệu và tư vấn bổ ích cho các em tân sinh viên và các bậc phụ huynh trong mùa tuyển sinh 2023.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?