Hội nghị đối tác Khoa Kinh tế & Quản lý năm học 2020 - 2021

1. Thành phần hội nghị

- Đại diện hơn 30 đối tác đại diện cho tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp chuyên trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính- ngân hàng, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử và khách sạn – du lịch.

- Ban giám hiệu, Hội đồng trường, trưởng các đơn vị liên quan của Trường Đại học Điện lực

- Cán bộ, giảng viên Khoa KT&QL – Trường Đại học Điện lực.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: 9h-11h sáng thứ 5 ngày 14/01/2021.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường M (Tầng 4, Nhà M).

Bạn cần hỗ trợ?