HỢP TÁC QUỐC TẾ - CƠ HỘI CHO SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Chiều ngày 22/5/2018, Khoa Kinh tế và quản lý và Trung tâm Đào tạo  Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Điện lực đã có buổi làm việc với Ban Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Busan – Hàn Quốc nhằm đưa ra cơ hội hợp tác đào tạo cho sinh viên khối ngành kinh tế của 2 trường.

Hai bên đã trao đổi trong bầu không khí hợp tác, cởi mở, đặt mục tiêu đào tạo trình độ cho các bạn sinh viên đạt tầm quốc tế. Đặc biệt, cơ hội hợp tác trong môi trường học tập quốc tế cho sinh viên 2 trường, cơ hội trải nghiệm cho sinh viên kinh tế hệ Chất lượng cao tại Đại học Điện lực.

Thời gian học tại trường đối tác hoàn toàn có thể được hai trường quyết định. Về phía Đại học Ngoại ngữ Busan có thể nhận đào tạo sinh viên theo 2 cách:

(1) Trao đổi sinh viên 6 tháng hoặc 1 năm: Sau khi kết thúc khóa học sinh viên được nhà trường cấp xác nhận đã hoàn thành khóa học trao đổi tương ứng với thời gian sinh viên đăng kí, chuyên ngành tương ứng sinh viên đã đăng kí.

(2) Đào tạo liên  kết chương trình 2+2, với 2 năm học tại EPU + 2 năm học tại Busan; giảng dạy theo chương trình đại học về kinh doanh bằng Tiếng Anh của Busan; công nhận tín chỉ và cấp bằng tại Đại học Busan.

 

Đồng thời, việc liên kết đào tạo được dựa trên sự phát triển, tìm hiểu văn hóa 02 nước trong quá trình đào tạo, giúp sinh viên Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Hàn quốc và ngược lại, giúp sinh viên Hàn Quốc hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Với sự tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam, việc xin visa cho các sinh viên trong quá trình học được thực hiện dễ dàng. Quá trình làm việc với trường Đại học Busan- Hàn quốc đã thể hiện là bước tiến quan trọng cho đào tạo kinh tế tại Đại học Điện lực trong hợp tác đào tạo quốc tế.

                                                                    KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?