Talk show: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH"

Talk show: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH" với TS. Trần Khánh Lâm - Tổng Thư ký hội kiểm toán viên hành nghề VIệt Nam VACPA

Thời gian: 8:30 - 11:30 - 14/5/2019

Địa điểm: Hội trường M - Trường Đại học Điện lực

 

Bạn cần hỗ trợ?