Talk show “Nâng cao năng lực tiếng anh và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”

Bạn học hơn 12 năm tiếng anh nhưng vẫn chưa có kết quả tốt

Bạn còn đang loay hoay với Chuẩn đầu ra tiếng anh của Trường?

Tất cả điều này sẽ được giải đáp trong Talk Show " Nâng cao năng lực tiếng anh và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho sinh viên"

Diễn giả khách mời: Coach Ngô Thị Mỹ Hạnh - Cố vấn cấp cao, Chuyên gia đào tạo, huấn luyện về quản trị - tái cấu trúc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giữ vai trò cốt cán tại các đơn vị, tập đoàn lớn như CEO của Nexedu, Epro (thuộc Tập đoàn Egroup), CCO Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, CEO và cổ đông chiến lược Hệ thống Anh ngữ quốc tế Aplus.

Khách mời từ Bộ Giáo dục và đào tạo: TS. Nguyễn Văn Nghiệp - Chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

Bạn cần hỗ trợ?