Tăng cường kết nối với doanh nghiệp thêm cơ hội cho sinh viên ngành thương mại điện tử ngay từ năm nhất

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, TS. Nguyễn Tố Tâm - Phụ trách Khoa Kinh tế & Quản lý cùng với TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin đã làm việc cùng với Công ty cổ phần công nghệ SAPO. Nội dung buổi làm việc giữa hai Khoa và Công ty cổ phần công nghệ SAPO là tăng cường sự hỗ trợ của Công ty cho sinh viên ngành thương mại điện tử và hệ thống thương mại điện từ của Trường Đại học Điện lực, theo đó SAPO sẽ tạo điều kiện để sinh viên ngành thương mại điện tử và hệ thống thương mại điện tử có cơ hội kiến thực, thực tập tại Công ty và Công ty cũng sẽ bảo trợ về mặt chuyên môn cho Câu lạc bộ thương mại điện tử của nhà trường.

TS. Nguyễn Tố Tâm, TS. Nguyễn Thị Thu Hà cùng giảng viên ngành TMĐT làm việc với ban lãnh đạo của Công ty

Một số hình ảnh tại Công ty cổ phần công nghệ SAPO

TS. Nguyễn Tố Tâm, TS. Nguyễn Thu Hà và các giảng viên ngành TMĐT chụp ảnh lưu niệm cùng với ban lãnh đạo Công ty 

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ 

 

Bạn cần hỗ trợ?