Thông báo chương trình "Kiến tập hè 2023"

Thông báo chương trình kiến tập hè 2023 dành cho sinh viên Khoa Kinh tế & Quản lý
Nhằm đào tạo kiến thức thực tiễn, trang bị kỹ năng chuyên môn để sinh viên tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của Khoa Kinh tế và Quản lý- Đại học Điện lực trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phương pháp và mô hình đào tạo cũng cần có sự thay đổi mạnh mẽ. Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng toàn cầu, Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Điện lực đưa ra chương trình “Kiến tập hè 2023” với mục đích giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế tại nhiều doanh nghiệp lớn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian kiến tập dự kiến trong 2 tháng: Tháng 6 - 7/2023. Hạn đăng ký: 23/5/2023
Link đăng ký: https://forms.gle/Ne8cYMHhTLBH1ofaA
 

Bạn cần hỗ trợ?