Thông báo về lịch thực tập tốt nghiệp và đề cương hướng dẫn

Khoa Kinh tế và Quản lý thông báo về lịch thực tập tốt nghiệp và đề cương hướng dẫn cho sinh viên khóa D11 ngành kinh tế

Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành kế toán download tại đây

Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng download tại đây

Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp download tại đây

Lịch thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

 

 

Bạn cần hỗ trợ?