Thư mời viết bài hội thảo quốc gia Tăng trưởng xanh - Quản trị và phát triển doanh nghiệp

THƯ MỜI VIẾT BÀI

Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Kính gửi: Quý chuyên gia, nghiên cứu

Nhằm đóng góp nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thời sự trong nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Điện lực (EPU), Khoa Kinh tế và Kế toán, Khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Quy Nhơn (QNU), Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương mại (TMU), Khoa Kế toán – Kiểm toán -Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) và Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) tổ chức Hội thảo quốc gia Tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển doanh nghiệp (Green growth: Corporate governance and development) vào ngày 08 tháng 5 năm 2020.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

 • Áp dụng công cụ quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh;
 • Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp;
 • Tăng cường minh bạch thông tin và hệ thống báo cáo trong quản trị doanh nghiệp;
 • Ứng dụng các công cụ quản lý tài chính, kế toán, kiểm soát,…(ERP, TQM, COBIT, SAP,…) trong hoạt động quản lý doanh nghiệp;
 • Tăng trưởng xanh và các cách tiếp cận phát triển bền vững;
 • Xây dựng các chỉ số đánh giá trong quản trị doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững;
 • Giải pháp thu hút các nguồn đầu tư xanh cho phát triển doanh nghiệp bền vững;
 • Các vấn đề liên quan đến lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của Bộ Tài chính đối với các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và vận dụng vào các doanh nghiệp Việt nam.
 • Các vấn đề về công bố thông tin môi trường, thông tin trách nhiệm xã hội,…. của các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Các vấn đề liên quan đến kiểm soát và quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp.
 • Các chủ đề khác.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng mời các quý chuyên gia, nghiên cứu tham gia viết và gửi bài Hội thảo và theo mẫu đính kèm.

Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

 • 15/01/2020: nhận tóm tắt bài báo.
 • 15/3/2020: nhận toàn văn bài báo để gửi phản biện
 • 10/4/2020: gửi toàn văn báo cáo (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức)
 • 15/4/2020: thông tin chấp nhận đăng.
 • 8/5/2020: tham dự và báo cáo chính thức tại hội thảo.

Địa điểm tổ chức:  Đại học Quy Nhơn

Thông tin liên lạc:

Ban Tổ chức Hội thảo quốc gia Tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển doanh nghiệp

Liên hệ, đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: gg.cgd2020@gmail.com

Liên hệ trực tiếp: TS.Nguyễn Ngọc Thía (0943191985) hoặc TS. Nguyễn Ngọc Tiến (0905041179).

     Ban Tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác và tham dự của Quý đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

TM Ban Tổ chức

Paper template xem tại đây

 

Bạn cần hỗ trợ?