TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý tham dự Lễ ra mắt chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế và trao tặng sách IFAC

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý tham dự  Lễ ra mắt chức chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế và trao tặng sách IFAC ' Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ" tại Hội trường Lê Văn Thiêm 

Chứng chỉ phối hợp IFRS giúp những người lập và sử dụng BCTC tại Việt Nam hiểu rõ về IFRS, đồng thời có sự công nhận chính thức quốc tế về kỹ năng và kiến thức IFRS. Chứng chỉ cũng đáp ứng nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc và cập nhật những thay đổi của IFRS. Sách IFAC hướng dẫn cách thực hiện kiểm toán dựa trên rủi ro cho DNNVV, giúp doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán chất lượng cao và hiệu quả chi phí đồng thời là nguồn tham khảo xây dựng tài liệu đào tạo, cập nhật kiến thức, đánh giá chất lượng kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp và đơn vị đào tạo

 Chương trình bao gồm cả phần tọa đàm: Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và chất lượng BCTC đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế với sự tham dự của ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng cục QLGS KTKT - Bộ tài chính, Bà Lê thị Thu Hằng - Phó vụ trưởng vụ GS Công ty đại chúng - UBCK Nhà Nước, TS. Hà thị Ngọc Hà - Phó chủ tịch VACPA, Ông Ngô Đức Đoàn - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Bà Nguyễn Mai Chi, Trưởng VP ACCA Hà Nội

                                                                                                                          KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

 

Bạn cần hỗ trợ?