Webinar: MÔ PHỎNG KIỂM TOÁN

Webinar 24: MÔ PHỎNG KIỂM TOÁN dành cho Giảng viên, sinh viên ngành kiểm toán
Thời gian: 20h00 Thứ Sáu ngày 5/8/2022
Link đăng nhập: https://cutt.ly/sH4KTXI
 
Diễn giả: TS Susan Whittaker SFHEA FCCA, Trưởng Bộ Môn Kiểm Toán, Cardiff University, UK

Bạn cần hỗ trợ?