Chương trình "Định Hướng Nghề Nghiệp cho sinh viên Khóa D15"

Chương trình "Định Hướng Nghề Nghiệp" là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Chào tân sinh viên D15 – Khoa Kinh tế & Quản lý năm học 2020 - 2021.
Định hướng nghề nghiệp là để Giúp tân sinh viên có những định hướng cơ bản nhất về quá trình học tập trong trường, và sự phát triển của ngành nghề mình trong thực tế hiện nay và xu hướng tương lai.
Đến tham gia định hướng nghề nghiệp các bạn sẽ được gặp Cố vấn học tập của mình – người sẽ hỗ trợ các bạn suốt 4 năm học đại học.
Thời gian và địa điểm diễn ra chương trình:
1. Định hướng nghề nghiệp ngành QTKD và QTDVDL&LH: sáng thứ 2, 26/10/2020 tại Hội trường B1 (tầng 5 nhà B1), Thời gian: 8h30 – 10h30. Các lớp tham gia: D15QTKD1-2-3-4-5, D15QTDVDL&LH
2. Ngành Kế toán và Kiểm toán: Chiều thứ 2, 26/10/2020 tại HT B1 (tầng 5 nhà B1), Thời gian từ 14h-16h. Các lớp tham gia: D15KETOAN1-2-3-4, D15KIEMTOAN1-2.
3. Ngành Tài chính - ngân hàng: Sáng thứ 3, 27/10/2020 tại HT B1 (tầng 5 nhà B1), Thời gian từ 8h30-10h30. Các lớp tham gia: D15TCNH1-2-3
4. Ngành Thương mại điện tử: Sáng thứ 3, 27/10/2020 tại Hội trường M (tầng 4, nhà M), Thời gian từ 9h-11h. Lớp tham gia: D15TMDT1-2
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?