Đào tạo thực hành kiểm toán tài chính trực tuyến cho sinh viên D13 Kiểm toán, khoa Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Điện lực

Tiếp nối các khóa đào tạo thực hành kiểm toán hiệu quả của các năm vừa qua với vai trò là một môn học được tính tương đương 4 tín chỉ, Khoa Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Điện lực đã phối hợp cùng với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)  tổ chức khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán Báo cáo tài chính - cấp độ cơ bản" khai giảng ngày 19/01/2022 cho sinh viên D13 Kiểm toán theo hình thức trực tuyến (Online) để phù hợp với quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, ThS. Hoàng Thị Nga - Phó Trưởng văn phòng VACPA Hà Nội và các cán bộ chuyên môn của VACPA là những cán bộ có thâm niên công tác trong ngành kiểm toán và là những người đã trực tiếp tham gia cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính bản cập nhật lần 3 năm 2019. Ngoài ra, VACPA cũng mời ThS. Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán VACO (với hơn 18 năm kinh nghiệm và từng là Trưởng phòng kiểm toán cao cấp tại Big 4) chia sẻ với các sinh viên về thực tế nghề nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán. (Nguồn: http://www.vacpa.org.vn)

Tham gia khóa đào tạo, sinh viên D13 Kiểm toán có cơ hội tiếp cận quy trình thực hiện các thủ tục kiểm toán trong thực tế, các kỹ thuật kiểm toán, kỹ năng ghi chép, sắp xếp, lưu trữ giấy tờ làm việc, tổ chức hồ sơ kiểm toán... Kết thúc khóa học, sinh viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được VACPA cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu – Cấp độ cơ bản”, sẽ là điểm cộng khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào các doanh nghiệp kiểm toán do hơn 90% các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam đang áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu do VACPA ban hành.

Khóa đào tạo này là hoạt động hợp tác thường xuyên giữa khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Điện lực với VACPA trong mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán có chất lượng cao, hỗ trợ quá trình ứng tuyển và công tác của các bạn sinh viên tại doanh nghiệp kiểm toán ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

 

Bạn cần hỗ trợ?