Hội thảo Việt nam về Kế toán và Kiểm toán (VCAA) - Lần 1 (Năm 2019)

Hội thảo quốc gia về Kế toán Kiểm toán với chủ đề "Kế toán, Kiểm toán trong thế giới số" đã được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM trong hai ngày 14-15/12/2019. Hội thảo được đồng tổ chức bởi 15 trường Đại học, Học viện trên cả nước và tạp chí JABES. Hội thảo là diễn đàn kết nối các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và giảng viên để trao đổi, học hỏi lẫn nhau về học thuật, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu, giảng dạy cũng như thực tiễn trong hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán trong thời đại CMCN 4.0.

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2019, Hội thảo quốc gia về Kế toán Kiểm toán lần thứ nhất (VCAA) với chủ đề "Kế toán, Kiểm toán trong thế giới số" đã được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Hội thảo được đồng tổ chức bởi 15 trường Đại học, Học viện trên cả nước bao gồm: Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Kinh tế-Luật-ĐHQG TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Trường ĐH Ngoại Thương, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và tạp chí JABES. Hội thảo có sự tham gia viết bài và trình bày, tham dự của hàng trăm các nhà khoa học, tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, các công ty và đặc biệt là các cán bộ quản lý, giảng viên đến từ khoa Kế toán, Kiểm toán, Quản tri kinh doanh của các trường đại học trên cả nước.

 

Khoa Kinh Tế và Quản Lý, trường Đại học Điện Lực đã tham gia trình bày chuyên môn với các nhóm chủ đề "Kiểm toán trong thế giới số"; "Hệ thống thông tin trong thế giới số"; "Công bố thông tin và quản trị trong thế giới số"; "Đào tạo nguồn lực trong thế giới số" và "Tổng hợp-Bài viết tiếng Anh". Nhiều các nội dung, quan điểm về xây dựng chương trình đào tạo, nội dung học phần được trao đổi, thảo luận sôi nổi tại các phiên của hội thảo. Hội thảo được đánh giá là đã rất thành công và mang lại nhiều giá trị hữu ích cho người tham dự cũng như việc đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy tại các trường đại học, học viện ở Việt Nam trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán.

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?