MISA đang tuyển dụng các vị trí:

MISA đang tuyển dụng các vị trí:

1. Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán
2. Nhân viên đào tạo
3. Nhân viên kinh doanh dịch vụ hoá đơn điện tử

Apply bằng cách gửi CV qua email hr@han.misa.com.vn. Tiêu đề ghi rõ: Ho va ten_Vi tri ung tuyen
Liên hệ: Ms Trang 0388.999.555

 

Bạn cần hỗ trợ?